BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »

Om Livsgledefestivalen

Livsgledefestivalen vert arrangert på Bryne i Time kommune kvart år i veke 10.

Livsgledefestivalen  starta med opninga av Fritz Røed skulpturpark i 2004. Kommunen har sidan då organisert livsgledefeiringa saman med aktørar frå heile lokalsamfunnet.

Livsgledefestivalen skal romme arrangement  for alle aldersgrupper og me inviterer med alle som har eit arrangement som dei vil bidra med til denne festivalen. Målet med Livsgledefestivalen er å forsterka fokus på livsglede generelt, og byggja vidare på tanken som ligger til grunn for Fritz Røed skulpturpark, å vera til glede.

Livsgledefestivalen formidlar  mange uttrykk gjennom alle dei  arrangementa som tidlegare har vore  under festivalen, kunst, mat, samhald, natur,  og me feirar livsgleda både ute og inne, for eldre og unge.

Dei siste åra har koordineringa av festivalen vore eit samarbeid mellom Brynebyen, Brynes Vel og Time kommune.

Velkomen til Livsgledefestivalen, kulturfestivalen på Jæren for heile familien!
Alle som har aktivitetar dei ønskjer å melda inn til festivalen er velkomne til å ta kontakt med oss her