Livsgledefestivalen -
BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
Respectare – å se en gang til

Respectare – å se en gang til

Brit Bøhme  - Anne Knutsdatter Wille - Grethe Unstad

RESPECTARE – å se en gang til

Foredrag kl 13 «Hvorfor er kunst viktig» av Natasja Askelund


Brit Bøhme – Anne Knutsdatter Wille og Grethe Unstad er billedkunstnere med base i Bergen. Utstillingen Respectare er et samarbeidsprosjekt hvor kunstnerne tar utgangspunkt i det nære og hvordan dagliglivets omgivelser virker inn på visuelle valg og uttrykk. Uttrykksformen spenner fra det figurative til det abstrakte, fra små intime formater, til store romlige arbeider.

Kunstnerne sier selv:
Ved å fokusere på sansning og opplevelser i det kunstneriske arbeidet, ønsker vi å få det trivielle til å bli det spesielle. I sum kan dette sies å handle om respekt, det å være til stede i sitt eget liv, i egne omgivelser. ("Respekt" fra latin "respectare" ¬– å se om igjen/å se på ny.)
Vi samarbeider gjennom workshops og har en åpen og dynamisk prosess, hvor farger og energi er en viktig faktor i prosjektet.
Kunstnerne har samarbeidet siden 2015, og hatt utstillinger på Svalbard, Sandnes, Bergen, Risør og nå Bryne Kunstforening.

Se også!:

DAG

2020-03-0519:00
Coffeeberry Bryne

DAG